39%
تخفیف

دوره آموزش جامع مالیات

بدون امتیاز 0 رای
قیمت اصلی 6,350 هزار تومان بود.قیمت فعلی 3,900 هزار تومان است.

در این دوره شما علم و مهارت حسابداری مالیاتی جهت اشتغال در حرفه حسابداری و کسب درآمد از آن را می آموزید لیکن توصیه می شود دوره های حسابداری مقدماتی، نرم افزار حسابداری و حسابداری حقوق و دستمزد جهت تکمیل مهارت های مالی خود نیز شرکت کنید، با دپارتمان پشتیبانی تمامی سوالات و رفع اشکال خود را حتی در زمان اشتغال به کار میتوانید مطرح کنید.

دانش و مهارت حسابداری کاربردی ترین، پر تقاضا ترین، پول ساز ترین و راحت ترین حرفه ی شغلی می باشد که از جایگاه شغلی ویژه ای نیز در سازمان ها و شرکت ها برخوردار است

کارشناسان مالی خبره مرکز مالی دانیار آماده پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما بصورت 24 ساعته می باشند.

928
قیمت اصلی 6,350 هزار تومان بود.قیمت فعلی 3,900 هزار تومان است.
31%
تخفیف

دوره آموزش حسابداری مقدماتی

5.00 1 رای
قیمت اصلی 1,295 هزار تومان بود.قیمت فعلی 895 هزار تومان است.

در این دوره شما علم و مهارت حسابداری مقدماتی جهت اشتغال در حرفه حسابداری و کسب درآمد از آن را می آموزید لیکن توصیه می شود دوره های نرم افزار حسابداری و حسابداری حقوق و دستمزد جهت تکمیل مهارت های مالی خود نیز شرکت کنید، با دپارتمان پشتیبانی تمامی سوالات و رفع اشکال خود را حتی در زمان اشتغال به کار میتوانید مطرح کنید.

دانش و مهارت حسابداری کاربردی ترین، پر تقاضا ترین، پول ساز ترین و راحت ترین حرفه ی شغلی می باشد که از جایگاه شغلی ویژه ای نیز در سازمان ها و شرکت ها برخوردار است

کارشناسان مالی خبره مرکز مالی دانیار آماده پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما بصورت 24 ساعته می باشند.

896
قیمت اصلی 1,295 هزار تومان بود.قیمت فعلی 895 هزار تومان است.
42%
تخفیف

دوره آموزش حقوق و دستمزد

5.00 1 رای
قیمت اصلی 2,590 هزار تومان بود.قیمت فعلی 1,490 هزار تومان است.

در این دوره شما علم و مهارت حسابداری مقدماتی جهت اشتغال در حرفه حسابداری و کسب درآمد از آن را می آموزید لیکن توصیه می شود دوره های حسابداری مقدماتی و نرم افزار حسابداری جهت تکمیل مهارت های مالی خود نیز شرکت کنید، با دپارتمان پشتیبانی تمامی سوالات و رفع اشکال خود را حتی در زمان اشتغال به کار میتوانید مطرح کنید.

دانش و مهارت حسابداری کاربردی ترین، پر تقاضا ترین، پول ساز ترین و راحت ترین حرفه ی شغلی می باشد که از جایگاه شغلی ویژه ای نیز در سازمان ها و شرکت ها برخوردار است

کارشناسان مالی خبره مرکز مالی دانیار آماده پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما بصورت 24 ساعته می باشند.

835
قیمت اصلی 2,590 هزار تومان بود.قیمت فعلی 1,490 هزار تومان است.
40%
تخفیف

دوره آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار کاملا عملی و کاربردی

در این دوره شما علم و مهارت حسابداری مقدماتی جهت اشتغال در حرفه حسابداری و کسب درآمد از آن را می آموزید لیکن توصیه می شود دوره های حسابداری مقدماتی و حسابداری حقوق و دستمزد جهت تکمیل مهارت های مالی خود نیز شرکت کنید، با دپارتمان پشتیبانی تمامی سوالات و رفع اشکال خود را حتی در زمان اشتغال به کار میتوانید مطرح کنید.

دانش و مهارت حسابداری کاربردی ترین، پر تقاضا ترین، پول ساز ترین و راحت ترین حرفه ی شغلی می باشد که از جایگاه شغلی ویژه ای نیز در سازمان ها و شرکت ها برخوردار است

کارشناسان مالی خبره مرکز مالی دانیار آماده پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما بصورت 24 ساعته می باشند.

2
قیمت اصلی 4,800 هزار تومان بود.قیمت فعلی 2,900 هزار تومان است.
36%
تخفیف

دوره کامل آموزش حسابداری حرفه ای (صفر تا صد) (365 روز پشتیبانی)

5.00 4 رای
قیمت اصلی 5,490 هزار تومان بود.قیمت فعلی 3,500 هزار تومان است.

در این دوره جامع شما تمامی موارد مورد نیاز جهت اشتغال در حرفه حسابداری و کسب درآمد از آن را می آموزید، با دپارتمان پشتیبانی تمامی سوالات و رفع اشکال خود را حتی در زمان اشتغال به کار میتوانید مطرح کنید.

پس از شرکت در این دوره نیاز به گذراندن دوره دیگری ندارید و مستقیما با مهارت و تخصص کسب شده استخدام شوید و کسب درآمد کنید

دانش و مهارت حسابداری کاربردی ترین، پر تقاضا ترین، پول ساز ترین و راحت ترین حرفه ی شغلی می باشد که از جایگاه شغلی ویژه ای نیز در سازمان ها و شرکت ها برخوردار است

کارشناسان مالی خبره مرکز مالی دانیار آماده پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات شما بصورت 24 ساعته می باشند.

917
قیمت اصلی 5,490 هزار تومان بود.قیمت فعلی 3,500 هزار تومان است.